Yeni sezon ürün stoklarımız Haziran ayında güncellenecektir!

Ön Bilgilendirme Formu

Ön Bilgilendirme Formu

ÖN BİLGİLER VE BİLGİLENDİRME FORMU

İlgili yasa yönetmelik gereği lütfen aşağıdaki ÖN BİLGİLER VE BİLGİLENDİRME FORMU metnimizi okuyunuz ve okunduğuna ilişkin onayı elektronik ortamda veriniz.

SATICI’YA AİT BİLGİLER

Unvan                                    : Monde Bebe Mağazacılık E-Ticaret Ltd. Şti.

Adres                                      : Mecidiyeköy Mah. Oğuz Sok. No:4 İç Kapı No:1 Şişli/İstanbul

Telefon                                   : 0541 635 77 74

E-posta                                   : info@mondebebe.com

Mersis Numarası                   : 0622-2186-5400-0001

Banka Hesap Bilgileri            : Garanti Bankası Masko Şubesi (Şube Kodu: 224)

Hesap No                               : 224-6290034

 IBAN NO                                : TR71 0006 2000 2240 0006 2900 34

ALICI’YA AİT BİLGİLER 

Adı, Soyadı veya Unvanı       :  

Adres                                      :  

Telefon                                   :  

Cep Telefonu                         :

E-posta                                   :

SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNLERE AİT, FİYAT, ÖDEME VE TESLİMAT BİLGİLERİ

Elektronik ortamda alınan ürün ya da ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka veya modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri ve kargo ücreti alışveriş ekranında görüldüğü gibidir.

ÖDEME BİLGİLERİ

www.mondebebe.com’dan yaptığınız alışverişler için ödemeler kredi kartı ile veya ALICI’nın banka hesabından Havale/EFT yoluyla gerçekleştirebilmektedir. Havale/EFT işlemi sırasında açıklama bölümüne sipariş numarasının mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

Havale/EFT ödemesi gerçekleştiğinde sipariş işleme alınacak ve ödemenin banka hesaplarına intikali sonrası sipariş onaylandığında e-mail yoluyla ALICI’ya bilgilendirme yapılacaktır.

Siparişin verilmesinden sonraki 1 iş günü içinde Havale/EFT’nin belirtilen hesaba ulaşmaması halinde satış gerçekleşmez ve siparişler otomatik olarak iptal edilir. İşlem açıklamasında sipariş numarası bulunmayan ödemelerin (örneğin banka ATM’lerinden yapılan işlemler) onayının verilebilmesi için Havale/EFT bilgileri ile birlikte sipariş numarasını içeren bir e-postanın info@mondebebe.com adresine gönderilmesi gerekmektedir. Banka havalesi ile yapılan ödemelerde işlemlerin sağlıklı yürüyebilmesi bakımından mutlak surette açıklama bölümünde sipariş numarasına yer verilmesi ve buna ek olarak banka dekont bilgilerinin de info@mondebebe.com adresine iletilmesi gerekmektedir. Bu gereğin yerine getirilmemesi halinde gecikmeli teslim veya sipariş iptallerinden SATICI sorumlu olmayacaktır.

TESLİMAT BİLGİLERİ

Ürünün teslimi, siparişin verilip, sözleşmenin internet ortamında onaylanması ve banka havalesi ile yapılan ödemelerde ödemenin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren ürün sipariş ekranında belirtilen süreler içerisinde kargoya verilmek suretiyle yapılacaktır. Sipariş konusu bütün ürünler ALICI tarafından internet sitesine üyelik sırasında bildirilen kişi ve adrese teslim edilmek üzere kargo firmasına verilir.

Kargo Firmaları, SATICI’dan teslim aldığı gönderileri kendi işleyişleri doğrultusunda belirledikleri süreler içerisinde, adresin İstanbul içi ve İstanbul dışı olması ile de bağlantılı olacak şekilde alıcılara ulaştırmaktadır.

Ancak her halükârda, sipariş konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak üzere, ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

Teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) ALICI’ya aittir. SATICI satış anında yürüttüğü ve www.mondebebe.com internet sitesinde şartlarını ilan ettiği kampanyaların sonucuna bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını ALICI’ya yansıtmayabilir.

Teslim anında ALICI’nın adresinde bulunmaması halinde veya genel olarak teslimatın kabul edilmemesinden SATICI sorumlu tutulmaz. ALICI, Ürün’ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün’de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, Ürün’ü kabul etmemek ve KARGO firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.

Kargo ALICI’ya teslim edildiğinde pakette/kutuda/kolide ezilme, deformasyon, ıslaklık ya da ürüne zarar verebilecek herhangi bir durum söz konusu ise, kargo görevlisi ile birlikte paketi/kutuyu/koliyi açarak ürünlerin durumu kontrol edilmelidir. Ürünlerde bir hasar görüldüğü durumda, ALICI ürünleri teslim almayıp kargo yetkilisinden tutanak tutmasını istemek zorundadır. Kargo kabul edilmemiş ve söz konusu tutanak da tutulmuş ise durum tutanağın alıcıda kalan kopyası ile birlikte en kısa sürede satıcıya sözleşmede belirtilen iletişim araçları kullanılarak derhal bildirilmelidir.

ALICI tarafından kargodan tutanak tutturulmaksızın itirazsız teslim alınan ürünlerin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir.

SATICI haklı bir nedenle Sözleşme konusu Ürün/hizmeti tedarik edemeyeceğinin anlaşılması halinde ALICI’yı bilgilendirerek onayını almak sureti ile eşit kalite ve fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir.

Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya havalenin tahsilinde satıcıdan kaynaklanmayan bir sorun yaşanır ise, Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Sipariş onayının yapıldığı tarihte var olmayan veya öngörülmeyen mücbir sebeplerin varlığı halinde satıcının edimini yerine getirememesi halinde herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. İşbu mücbir sebebin 15 günden fazla sürmesi halinde taraflardan her biri sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahip olacaktır.

CAYMA HAKKI VE KULLANIM BİLGİLERİ

ALICI’nın 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 3/k maddesi gereği “Tüketici” sıfatını taşıması halinde ALICI, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde SATICI’ya yöneltilmiş olması yeterlidir.

SATICI, tüketici sıfatını haiz ALICI’nın hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin on dört gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren cayma hakkının uygulanmasına yönelik işlemleri yerine getireceğini taahhüt etmektedir.

Cayma hakkının kullanılması için yasal on dört günlük süre içinde SATICI’ya yazılı bildirimde bulunulması şarttır. Bu yazılı bildirim internet sitesindeki ilgili bölüm, iadeli taahhütlü mektup, telgraf veya elektronik posta gibi bir sürekli veri taşıyıcısı-uzaktan iletişim aracı ile de yapılabilir.

Tüketici sıfatını taşıyan ALICI’nın bu hakkını kullanmış olması halinde;

Sipariş henüz kargoya teslim edilmemişse, ALICI, siparişin iptalini siparişlerim bölümü üzerinden yapabilir, e-posta info@mondebebe.com ile talebini iletebilir veya 0541 635 77 74 nolu hattı hafta içi çalışma saatleri içinde arayarak iletebilir.

Siparişin kargoya teslim edilmiş olması halinde ise; Fatura ile birlikte gönderilmiş olan iade formu doldurularak, iade edilmesi gereken Ürün/ler, kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ve faturanın bir nüshası ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak Mecidiyeköy Mah. Oğuz Sok. No:4 İç Kapı No:1 Şişli/İstanbul adresine Yurtiçi Kargo ile 980788493 kodunu kullanarak ücretsiz olarak gönderilebilir. Cayma hakkının kullanılabilmesi için iade edilecek ürünlerin hasarsız olması, düzgün olarak paketlenmesi ve ayrı ayrı orijinal ambalajlarında olması zorunludur.

Yukarıda yazılı belgelerin ve Ürün’ün SATICI’ya yukarıda yazıldığı şekilde ulaşmasını takip eden 10 gün içinde Ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI’nın kredi kartına iade sureti ile yapılır. Banka havalesi/EFT suretiyle yapılan ödemelerde aynı hesaba iade sureti ile yapılır. İade tutarının Bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen Banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder.

Cayma hakkı kullanılabilen Ürünlerde, yine mevzuat uyarınca, malda mutat kullanım dışında kullanımdan ötürü meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ya da genel olarak tüketicinin kusurundan kaynaklanan bir değer azalması söz konusu ise ALICI’nın değerdeki bu azalmayı, iade imkânsızlığı var ise malın değerini (yukarıdaki satış fiyatını) SATICI’ya tazmin etmesi gerekir.

ALICI, iade ettiği Ürünlerde ezilme, deformasyon, ıslaklık ya da ürüne zarar verebilecek herhangi bir durum söz konusu ise ve Ürün zarar görmüş ise, cayma hakkını kullanamayacaktır. Bu durumda SATICI’nın bedeli iade yükümlülüğü söz konusu değildir.

 

ALICI, işbu sözleşmeye konu ürünlerin doğal içerikli, bambu ve organik pamuk ipliğinden üretilmiş olduğunu bilir ve ürünlerin yıkama ve kullanma talimatına aykırı kullanımından kaynaklı (bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile ürünleri yumuşatıcı ile yıkama, ürünleri tamburlu ve/veya tambursuz kurutma, bebek yağı kullanımı vb. hallerde) ürünün deforme olması ve/veya renk değişikliğine uğraması vb. herhangi bir durum söz konusu ise ve Ürün zarar görmüş ise, cayma hakkını kullanamayacaktır. Bu durumda SATICI’nın bedeli iade yükümlülüğü söz konusu değildir.

 

Yine ALICI, aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz.

 • Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 • Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
 • Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 • Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
 • Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
 • Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 • Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
 • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.
 • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

Faturası gerçek kişi tacir, sermaye şirketleri vb. adına düzenlenen ürün iadelerinde iade faturası kesilmesi gerekmektedir. Ayrıca, iade edilmesi gereken Ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak SATICI’ya teslim edilmesi gerekmektedir.

İTİRAZ VE ŞİKÂYETLERİN ÇÖZÜMLENMESİ

ALICI, satın aldığı ürünlerle ilgili talep ve şikâyetlerini SATICI’nın yukarıda belirtilmiş olan e-posta adresine iletebilir. Haklı talep ve şikâyetlerin derhal çözümlenmesi için SATICI elinden gelenin en iyisini yapacağını bildirmekle beraber sorunun bu şekilde uzlaşma yolu ile çözümlenememesi halinde;

ALICI, aynı zamanda 6502 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde tüketici sıfatını taşıyor ise; dilerse şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri gereğince ve parasal sınırlar dâhilinde, Tüketicilerin mal/hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilirler. Tüketici sıfatına haiz olmayan ALICI’lar bakımından Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde yasal yollara müracaat söz konusu olacaktır.

GEÇERLİLİK

İşbu Mesafeli Satışlar Ön Bilgiler ve Bilgilendirme Formundaki tüm açıklamalar ve bilgiler ALICI’nın işbu formu internet ortamında onayladığı an itibari ile geçerlidir. ALICI tarafından www.mondebebe.com İnternet Sitemizde elektronik ortamda okunup (ayrıca sisteme kayıtlı e-postasına iletilmiştir) teyidinden sonra ALICI ve SATICI arasında bu bilgilendirme formu ile Sitemizde yer alan ve ALICI tarafından kabul edilerek elektronik ortamda onaylanan sözleşme şartlarında sözleşme kurulmuş olacak ve ilgili hükümler saklı kalmak üzere tarafların Sözleşme’den doğan ödeme ve teslim yükümlülüklerini yerine getirdikleri zamana kadar yürürlükte kalacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) ve 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği internet üzerinden tüketiciler tarafından gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, tüketici sıfatı taşımayan alıcılar bakımından TKHK hükümleri yerine Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili maddelerinin uygulanacağı sözleşme hükümleri aşağıdaki gibidir.

MADDE 1: TARAFLAR

SATICI

Unvan                                    : Monde Bebe Mağazacılık E-Ticaret Ltd. Şti.

Adres                                      : Mecidiyeköy Mah. Oğuz Sok. No:4 İç Kapı No:1 Şişli/İstanbul

Telefon                                   : 0541 635 77 74

E-posta                                   : info@mondebebe.com

Mersis Numarası                   : 0622-2186-5400-0001

ALICI

Adı, Soyadı veya Unvanı       :  

Adres                                      :                                                          

Telefon                                   :

Cep Telefonu                         :

E-posta                                   :

MADDE 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI’nın www.monebebe.com, web sitesinden elektronik ortamda ALICI’ya satışını yaptığı, nitelikleri ve satış fiyatı alışveriş ekranında belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Dair Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

ALICI, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatları, ödeme şekli, teslimat koşulları, söz konusu ürünler ile ilgili tüm ön bilgiler, cayma hakkı ve iade koşulları konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünleri sipariş ettiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

www.mondebebe.com sitesinden alışveriş yaparken tüketici tarafından onaylanan ve sisteme kayıtlı e-mail adresine gönderilen ön bilgiler ve bilgilendirme formu ve SATICI’nın satış faturası işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 3: SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, SATIŞ FİYATI, TESLİMAT BİLGİLERİ

ALICI’nın www.mondebebe.com e-ticaret sitesinden elektronik ortamda satın aldığı ürün ya da ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka veya modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri ve kargo ücreti alışveriş öncesi düzenlediği formlarda görüldüğü gibidir.

MADDE 4: CAYMA HAKKI

ALICI’nın 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 3/k maddesi gereği “Tüketici” sıfatını taşıması halinde ALICI, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde SATICI’ya yöneltilmiş olması yeterlidir.

SATICI, tüketici sıfatını haiz ALICI’nın hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin on dört gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren cayma hakkının uygulanmasına yönelik işlemleri yerine getireceğini taahhüt etmektedir.

Cayma hakkının kullanılması için yasal on dört günlük süre içinde SATICI’ya yazılı bildirimde bulunulması şarttır. Bu yazılı bildirim internet sitesindeki ilgili bölüm, iadeli taahhütlü mektup, telgraf veya elektronik posta gibi bir sürekli veri taşıyıcısı-uzaktan iletişim aracı ile de yapılabilir.

Tüketici sıfatını taşıyan ALICI’nın bu hakkını kullanmış olması halinde;

Sipariş henüz kargoya teslim edilmemişse, ALICI, siparişin iptalini siparişlerim bölümü üzerinden yapabilir, e-posta info@mondebebe.com ile talebini iletebilir veya 0541 635 77 74 nolu hattı hafta içi çalışma saatleri içinde arayarak iletebilir.

Siparişin kargoya teslim edilmiş olması halinde ise; fatura ile birlikte gönderilmiş olan iade formu doldurularak, iade edilmesi gereken Ürün/ler, kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ve faturanın bir nüshası ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak Mecidiyeköy Mah. Oğuz Sok. No:4 İç Kapı No:1 Şişli/İstanbul adresine Yurtiçi Kargo ile 980788493 kodunu kullanarak ücretsiz olarak gönderilebilir. Cayma hakkının kullanılabilmesi için iade edilecek ürünlerin hasarsız olması, düzgün olarak paketlenmesi ve ayrı ayrı orijinal ambalajlarında olması zorunludur. Fatura aslı gönderilmezse ALICI’ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez.

Yukarıda yazılı belgelerin ve Ürün’ün SATICI’ya yukarıda yazıldığı şekilde ulaşmasını takip eden 10 gün içinde Ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI’nın kredi kartına iade sureti ile yapılır. Banka havalesi/EFT suretiyle yapılan ödemelerde aynı hesaba iade sureti ile yapılır. İade tutarının Bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen Banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder.

Cayma hakkı kullanılabilen Ürünlerde, yine mevzuat uyarınca, malda mutat kullanım dışında kullanımdan ötürü meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ya da genel olarak tüketicinin kusurundan kaynaklanan bir değer azalması söz konusu ise ALICI’nın değerdeki bu azalmayı, iade imkânsızlığı var ise malın değerini (yukarıdaki satış fiyatını) SATICI’ya tazmin etmesi gerekir.

ALICI, iade ettiği Ürünlerde ezilme, deformasyon, ıslaklık ya da ürüne zarar verebilecek herhangi bir durum söz konusu ise ve Ürün zarar görmüş ise, cayma hakkını kullanamayacaktır. Bu durumda SATICI’nın bedeli iade yükümlülüğü söz konusu değildir.

 

ALICI, işbu sözleşmeye konu ürünlerin doğal içerikli, bambu ve organik pamuk ipliğinden üretilmiş olduğunu bilir ve ürünlerin yıkama ve kullanma talimatına aykırı kullanımından kaynaklı (bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile ürünleri yumuşatıcı ile yıkama, ürünleri tamburlu ve/veya tambursuz kurutma, bebek yağı kullanımı vb. hallerde) ürünün deforme olması ve/veya renk değişikliğine uğraması vb. herhangi bir durum söz konusu ise ve Ürün zarar görmüş ise, cayma hakkını kullanamayacaktır. Bu durumda SATICI’nın bedeli iade yükümlülüğü söz konusu değildir.

 

Yine ALICI, aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz.

 • Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 • Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
 • Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 • Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
 • Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
 • Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 • Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
 • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.
 • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

Faturası gerçek kişi tacir, sermaye şirketleri vb. adına düzenlenen ürün iadelerinde iade faturası kesilmesi gerekmektedir. Ayrıca, iade edilmesi gereken Ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak SATICI’ya teslim edilmesi gerekmektedir.

MADDE 5: SÖZLEŞME TARİHİ VE SÜRESİ

SATICI, işbu sözleşme şartlarını ALICI’nın siparişini tamamlamasından önce okuması için gerekli imkânı tanımış ve uyarıları yapmıştır.  Sözleşmenin tüm şartları, ALICI tarafından elektronik ortamda verilen onay ile kabul edilmiş olup, ALICI tarafından daha önce imzalanmış bulunan işbu sözleşme ALICI’ya sisteme üye olurken bildirdiği e-mail adresine gönderilmek sureti ile ulaştırılmıştır. Elektronik ortamda onay verilen tarih aynı zamanda işbu sözleşmenin tarihidir.

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi, tüm açıklamalar ve bilgiler ALICI’nın işbu sözleşmeyi internet ortamında onayladığı an itibari ile geçerlidir. ALICI tarafından www.mondebebe.com İnternet Sitemizde elektronik ortamda okunup (ayrıca sisteme kayıtlı e-postasına iletilmiştir) teyidinden sonra ALICI ve SATICI arasında ön bilgilendirme formu ile Sitemizde yer alan ve ALICI tarafından kabul edilerek elektronik ortamda onaylanan sözleşme şartlarında sözleşme kurulmuş olacak ve ilgili hükümler saklı kalmak üzere tarafların Sözleşme’den doğan ödeme ve teslim yükümlülüklerini yerine getirdikleri zamana kadar işbu sözleşme yürürlükte kalacaktır.

MADDE 6: GENEL HÜKÜMLER

 1. ALICI, www.mondebebe.com internet sitesinde gösterilen ürünlerin temel nitelikleri, tüm vergiler dâhil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat/teslimat bedeli ve cayma hakkı ile kullanım şartlarına ilişkin ön bilgilerin tarafına ulaştığını, okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyit-onayları verdiğini kabul eder.
 2. www.mondebebe.com adresinde gösterilen ürünler SATICI’nın elinde bulunan stok ile sınırlıdır. ALICI’nın seçtiği ürün bir başka kullanıcı tarafından ALICI’nın siparişinden önce sipariş edilmiş olabilir. Siparişler SATICI’ya yollanış sırasına göre değerlendirilecektir. Buna paralel olarak ALICI’nın seçtiği ürün SATICI’nın stoklarında bulunmayabilir. Böyle bir durumda ALICI, alternatif ürünleri seçebilir veya ödeme yapmış ise iadesini talep edebilir.
 3. Ürünün teslimi, siparişin verilip, sözleşmenin internet ortamında onaylanmasıve banka havalesi ile yapılan ödemelerde ödemenin satıcıya ulaştığı tarihten itibarenürün sipariş ekranında belirtilen süreler içerisinde kargoya verilmek suretiyle yapılacaktır. Sipariş konusu bütün ürünler ALICI tarafından internet sitesine üyelik sırasında bildirilen kişi ve adrese teslim edilmek üzere kargo firmasına verilir. Kargo firmaları, SATICI’dan teslim aldığı gönderileri kendi işleyişleri doğrultusunda belirledikleri süreler içerisinde, adresin İstanbul içi ve İstanbul dışı olması ile de bağlantılı olacak şekilde alıcılara ulaştırmaktadır. Ancak her halükârdasipariş konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak üzere, ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
 4. Teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) ALICI’ya aittir. SATICI satış anında yürüttüğü vewww.mondebebe.com internet sitesinde şartlarını ilan ettiği kampanyaların sonucuna bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını ALICI’ya yansıtmayabilir.
 5. Teslim anında ALICI’nın adresinde bulunmaması halinde veya genel olarak teslimatın kabul edilmemesinden SATICI sorumlu tutulmaz.Bu durumda SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Adreste teslim alacak kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek ALICI’nın sorumluluğu olacaktır. Bu hallerde ALICI’nın Ürün’ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün’ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de ALICI’ya aittir.
 6. ALICI, Ürün’ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün’de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, Ürün’ü kabul etmemek ve KARGOfirması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.

Kargo ALICI’ya teslim edildiğinde pakette/kutuda/kolide ezilme, deformasyon, ıslaklık ya da ürüne zarar verebilecek herhangi bir durum söz konusu ise, kargo görevlisi ile birlikte paketi/kutuyu/koliyi açarak ürünlerin durumu kontrol edilmelidir. Ürünlerde bir hasar görüldüğü durumda, ALICI ürünleri teslim almayıp kargo yetkilisinden tutanak tutmasını istemek zorundadır. Kargo kabul edilmemiş ve söz konusu tutanak da tutulmuş ise durum tutanağın alıcıda kalan kopyası ile birlikte en kısa sürede satıcıya sözleşmede belirtilen iletişim araçları kullanılarak derhal bildirilmelidir.

Kargonun kontrolü yapılmayıp, söz konusu tutanak tutulmaksızın ALICI tarafından kargodan teslim alınan ürünlerin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir.

 1. ALICI, SATICI tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, Ürün’ü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Özellikle banka havalesi/EFT ile yapılan ödemelerde önce Ürün bedeli SATICI’ya tamamen ödenmediği takdirde, SATICI tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve Ürün’ü teslim etmeyebilir. Havale/EFT ile yapılan ödemelerdeaçıklama bölümüne sipariş numarasının mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. Havale/EFT ödemesi gerçekleştiğinde sipariş işleme alınacak ve ödemenin banka hesaplarına intikali sonrası sipariş onaylandığında e-mail yoluyla ALICI’ya bilgilendirme yapılacaktır.

Siparişin verilmesinden sonraki 1 iş günü içinde Havale/EFT’nin belirtilen hesaba ulaşmaması halinde satış gerçekleşmez ve siparişler otomatik olarak iptal edilir. İşlem açıklamasında sipariş numarası bulunmayan ödemelerin (örneğin banka ATM’lerinden yapılan işlemler) onayının verilebilmesi için Havale/EFT bilgileri ile birlikte sipariş numarasını içeren bir e-postanın info@mondebebe.com adresine gönderilmesi gerekmektedir. Banka havalesi ile yapılan ödemelerde işlemlerin sağlıklı yürüyebilmesi bakımından mutlak surette açıklama bölümünde sipariş numarasına yer verilmesi ve buna ek olarak banka dekont bilgilerinin de info@mondebebe.com adresine iletilmesi gerekmektedir. Bu gereğin yerine getirilmemesi halinde gecikmeli teslim veya sipariş iptallerinden SATICI sorumlu olmayacaktır.

 1. Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun Ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, Ürün en geç 3 gün içinde ALICI tarafından tüm giderleri ALICI’ya ait olmak üzere SATICI’ya iade edilir. SATICI’nın iadeyi kabul etmeksizin Ürün bedeli alacağını takip dâhil diğer tüm sözleşmesel ve hukuki hakları ayrıca saklıdır.

Ayrıca, ALICI’nın satış bedelini sahibi bulunduğu kredi kartı, taksit kart vb. ile ödediği hallerde bu kartların sağladığı tüm imkânlar doğrudan kartı veren kuruluşça sağlanmış kredi ve/veya taksitli ödeme imkânlarıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI’nın bedelini defaten veya pey der pey  tahsil ettiği Ürün satışları işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden kredili veya taksitli satış değildir ve peşin satıştır.

 1. Ürün’ün normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi ve gecikmenin 10 günü aşması söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI’yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir.
 2. SATICI olağanüstü durumlar dışında haklı bir nedenle sözleşme konusu Ürün/hizmetin tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması halinde ALICI’yı bilgilendirerek ve onun onayını almak sureti ile eşit kalite ve fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır.  ALICI’nın internet ortamında onay vermediği hallerde sipariş iptaline ilişkin iade hükümleri uygulanır.
 3. Sipariş onayının internet ortamında yapıldığı tarihte, var olmayan veya öngörülmeyen mücbir sebeplerin ortaya çıkmasında SATICI’nın edimini yerine getirememesi halinde herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. İşbu mücbir sebebin 15 günden fazla sürmesi halinde taraflardan her biri sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahip olacaktır.
 4. ALICI ürün ve satışla ilgili talep ve şikâyetlerini Sözleşme’nin giriş kısmındaki SATICI iletişim kanalları ile SATICI’ya bildirebilir.
 5. 18 yaşından küçük kişiler ve kısıtlılar www.mondebebe.com’dan alışveriş yapamaz.

MADDE 7: DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar bu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda SATICI’nın ticari defter ve kayıtları ile sistemlerinde saklanan verilerin her türlü uyuşmazlıkta 6100 Sayılı HMK’nın 193. maddesi gereği kesin delil kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

MADDE 8: UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

 

İşbu sözleşmenin yorumlanması, sözleşmeden kaynaklanan her türlü yükümlülüğün tespiti, uyuşmazlıkların çözümü ve sair her türlü hususta Türk Hukuku uygulanacak olup, sözleşme Türk Hukukuna tabidir.

 

ALICI, satın aldığı ürünlerle ilgili talep ve şikâyetlerini SATICI’nın yukarıda belirtilmiş olan e-posta adresine iletebilir. Haklı talep ve şikâyetlerin derhal çözümlenmesi için SATICI elinden gelenin en iyisini yapacağını bildirmekle beraber sorunun bu şekilde uzlaşma yolu ile çözümlenememesi halinde;

ALICI, aynı zamanda 6502 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde tüketici sıfatını taşıyor ise; dilerse şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri gereğince ve parasal sınırlar dâhilinde, Tüketicilerin mal/hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilirler. Tüketici sıfatına haiz olmayan ALICI’lar bakımından Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde yasal yollara müracaat söz konusu olacaktır. İşbu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde yetkili yargı mercii İstanbul İlindeki İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

MADDE 9: ADRESLER, TEBLİGAT VE BİLDİRİMLER

 

Tarafların işbu sözleşmede bildirdikleri adresler veya ALICI’nın internet sitesine bildirdiği adres yasal tebligat adresleridir. Taraflar, adreste yapılacak değişiklikleri derhal karşı tarafa yazılı olarak bildirmediği takdirde, verilen adreste bulunmaması halinde, gönderilen tebligat bila iade olunmuş olsa bile muhatabına yapılmış, geçerli bir tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 10: SÖZLEŞMENİN TEYİDİ

ALICI bu sözleşmede ve ayrılmaz parçasını oluşturan ön bilgilendirme formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu Ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda önceden bilgi sahibi olduğunu, ön bilgileri www.mondebebe.com adresinde elektronik ortamda görmesinin ve teyidinin yanı sıra sisteme kayıtlı olan elektronik postasına gönderildiğini, böylece tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay vererek ürünü sipariş ve işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini beyan eder.

MADDE 11: YÜRÜRLÜK

 

11 (onbir) madde olan işbu sözleşme ve ön bilgilendirme formu şartları taraflarca kabul edilmiş olup, sözleşme, ALICI’nın işbu sözleşmeyi elektronik ortamda kabul ettiği tarihten itibaren yürürlüğe girmiştir. 

 

SATICI

ALICI

 

Monde Bebe Mağazacılık E-Ticaret Ltd. Şti.

(Mecidiyeköy Mah. Oğuz Sok. No:4 İç Kapı No:1 Şişli/İstanbul – Zincirlikuyu Vergi Dairesi/Vergi No: 6222186540)

 

İşbu sözleşmeyi ve eki niteliğindeki ön bilgilendirme formunu elektronik ortamda tamamen gördüm, okudum ve anladım. Sözleşmenin ve ön bilgilendirme formunun tüm şartlarını ve belirtilen her türlü yükümlülüğümü kabul ve taahhüt ediyorum ve işbu sözleşmeye ve ön bilgilendirme formuna elektronik ortamda onay veriyorum.

 

 

 

 

 

0